UDI strammer inn for palestinere

0Shares

FNs høykommissær for flyktninger anbefaler at alle palestinere derfra gis beskyttelse.

UDI vil imidlertid åpne for å returnere asylsøkere til Gaza så fort
grensene til området er åpne igjen, og viser til at Sverige har en slik
praksis.