Pris til arbeid med MUF-ere

0Shares

– Støttegruppa for Bilal og Hawre og ordfører i Tromsø, Arild Hausberg, mottar Annette A. Thommessens Minnepris for 2009 for deres ekte og uselviske engasjement som på en svært vellykket måte har bidratt til å skape forståelse MUFeres situasjon i Norge, sier generalsekretær i NOAS, Morten Tjessem.


Støttegruppa for Bilal og Hawre og ordfører i Tromsø, Arild Hausberg, mottok prisen. Foto: NOAS

Midlertidig Uten Fornyelse (MUF) har blitt en betegnelse på en gruppe mennesker som har blitt kasteballer i forvaltningen. 18. mars 2009 varslet Regjeringen at de gjenværende Muferene skulle få sin sak behandlet på nytt – 10 år etter at de ankom Norge.

– Den fornuftens seier over prestisjen i MUF-saken er det mange som har bidratt til og mange kunne fortjent å bli takket. Sentralt blant disse står Støttegruppa og ordføreren i Tromsø, som hver for seg har satt fokus på urimeligheten i MUFerenes situasjon, sier generalsekretær i NOAS, Morten Tjessem.