Raja uenig med Ap

Venstremann Abid Q. Raja og Aps innvandringspolitiske talsmann Arild Stokkan-Grande barker sammen om innvandringspolitikk.

Til Dagsavisen igår sa kjendisadvokat og Venstre-mann Abid Q. Raja
seg glad for utenriksminister Jonas Gahr Støres vektlegging av behovet
for å bygge en ny, bredere norsk identitet som favner om det
flerkulturelle Norge. Så kritiserte han Ap for å være ulver i fåreklær.

– Med FrP vet du hva du får, du får reinspikka galskap og noen
ganger rasisme. Ap er som en sofistikert professor, ordlegger seg
akademisk, men tåkelegger det de mener. Derfor tror innvandrere at Ap
vil dem vel, og stemmer deretter, mens Aps forslag legger opp til
paralelle samfunn, sier Raja til Dagsavisen,
og viser til 24- årsgrense for ekteskap og forbud mot
søskenbarnekteskap, som Ap ikke ønsket inn i Ekteskapsloven, men
Utlendingsloven.

Raja ba Støre rydde opp i eget parti, noe som fikk Aps
innvandringspolitiske talsmann, Arild Stokkan-Grande til å tenne. Han
legger skylden for integreringsproblemene på Høyre/FrP-byrådet i Oslo,
som styrer med støtte fra Venstre, og peker på at Venstre var med på å
innføre kontantstøtten.

– Vi kommer ikke utenom at barnehage er et av de mest effektive
virkemidlene for å lære norsk. Å innføre kontantstøtten var et alvorlig
feilgrep, sier Stokkan-Grande. Han oppfordrer Raja til å “følge med i
timen” og se de “massive integreringstiltakene de rødgrønne har
innført”, samtidig som han unnlater å si at regjeringspartner Sp verner
om kontantstøtten.