Stadig flere homofile innvandrere om hjelp

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) har for første gang tallfestet homofile og lesbiske med minoritetsbakgrunn i Norge.

Gjennom
fjorårets prosjekt «Likeverd», registrerte SEIF 178 henvendelser fra
til sammen 25 personer, 21 menn og 4 kvinner.

SEIF-leder Gerd Fleischer tror antallet er økende, og det er noe av
grunnen til at prosjektet ble igangsatt. Hun tror også det dreier seg
om langt flere enn tallene viser.

– Da vi registrerte mengden
henvendelser, så vi at det var et stort behov for å hjelpe disse. I
tillegg er det selvfølgelig et mørketall her, men alle gutter og jenter
dette gjelder skal vite at det er hjelp å få, sier Gerd Fleischer til Blikk.

Land som Iran, Etiopia, Irak, og Somalia har lovverk mot homofili,
flere steder praktiseres dødsstraff. Flere av de 25 som henvendte seg
til SEIF, er fra disse landene. Norske myndigheter har åpnet for at
asylsøkere som komme fra land med lovverk mot homofili, kan få
oppholdstillatelse på det grunnlaget. Om lag halvparten av dem som har
bedt SEIF om hjelp, 13 i tallet, er asylsøkere. Fleischer er likevel
ikke redd for at noen vil lyve på seg skeiv legning for å få opphold i
Norge.

– Vi setter oss skikkelig inn i sakene, vi spør og graver om
det meste. Vi har ennå ikke opplevd at noen har forsøkt å lure oss. De
fleste som henvender seg hos oss har vi mange møter og telefonsamtaler
med, sier hun.