Velger bort “innvandrerskoler”

Ungdom fra Oslo vest bruker legeattest for å slippe unna skoler hvor det er mange elever med innvandrerbakgrunn.

Metoden benyttes av enkelte ungdommer fra hovedstadens vestkant som har
kommet inn på ønsket studieprogram, men ikke ønsket skole og derfor vil
bytte lærested.

– Elevene sier de føler de ikke passer inn på grunn av alle innvandrerne ved skolen, sier kilden til Utdanning .

For å få byttet skole må elevene ha
en eller annen form for dokumentasjon, som legeattest, psykologattest
eller attest fra barnevernet. I flere tilfeller har elever da kommet
tilbake med legeattester der det står at de «av sosiale årsaker» ikke
kan være elev ved østkant-skolen.

Nettstedet skriver også at de har grunn til å tro at det er skrevet ut
legeattester der det står at «eleven ikke kan gå sammen med så mange
elever med innvandrerbakgrunn». En kilde hevder at det skjer mer enn en
gang hvert skoleår ved den skole vedkommende kjenner til.

Vil diskutere problemet

Utdanningsforbundets leder i Oslo, Terje Vilno, har hørt om dette tidligere.

– Blant lærere har det vært snakket om at slike legeattester forekommer, sier Vilno.

Men ettersom det ikke har kommet ut konkrete historier som har bekrefter problemet har de heller ikke tatt det opp.

– Men det Utdanning nå forteller, er så konkret at vi må ta det opp med
utdanningsetaten i kommunen slik at vi sammen kan diskutere hva vi bør
gjøre, sier han.

Den norske legeforeningen sier at legeattester skal skrives ut fra medisinfaglige vurderinger.

– Om den eneste begrunnelsen er et ønske om en annen etnisk
sammensetning kan jeg vanskelig se at det foreligger en slik vurdering,
sier president Torunn Janbu til nettstedet.