Få vil til Norge

Både antallet førstegangstillatelser og fornyelser fortsetter å gå ned. Antall nye arbeidstillatelser gikk ned med 43 prosent fra første halvår 2008 til samme periode i år.

ye tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at det også ble gitt
færre arbeidstillatelser i juli enn i juni. Antall
førstegangstillatelser gikk ned fra 2 727 til 2 116, mens antall som
fikk fornyet en tillatelse de hadde fra før, gikk ned fra 3 645 til 2
809.
 
Totalt ble det dermed gitt 4 925 arbeidstillatelser i
juli. Det er en nedgang på hele 62 prosent fra de 13 102 tillatelsene
gitt i juli i fjor.

Overgangsreglene

Én av årsakene til utviklingen kan være bortfallet av overgangsreglene for åtte av de såkalte nye EU-landene fra 1. mai.
Borgere
fra Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og
Ungarn kan nå søke en EØS-tillatelse som gir dem mulighet til å komme
til Norge og arbeide i tre måneder før de må søke tillatelsen.
 
Det
betyr i praksis at personer herfra kan ha kommet til Norge i mai og
ikke trenger å søke tillatelsen før i august. Dermed dukker de heller
ikke opp i statistikken før til høsten.

Fortsatt flest i bygg

Per 1. august var det registrert 101 072 arbeidstillatelser. De
fleste av disse tillatelsene er gitt innen bygg og anlegg,
industriproduksjon og samferdsels-, handels-, hotell- og
restaurantvirksomhet. Personer fra Polen, Tyskland og Litauen topper
listen.
 
Antall personer med gyldig tillatelse pr. 1. august

Totalt: 101 072
 
Polen: 41332
 
Tyskland: 12704
 
Litauen: 10174
 
Storbritannia: 5062
 
Romania: 3293