Møtte ikke i retten

0Shares

Det ble ikke lagt frem noen legeerklæring. Dette sammen med det faktum at saken ikke kvalifiserer til fengsel over ett år, gjorde at lagdommer Inge Grotli lot saken gå uten at tiltalte var til stede.

På Vigrids hjemmesider og i medlemsbladet Vigrid har Tvedt publisert sterkt krenkende utsagn mot jødedommen og jøder generelt.

På hjemmesidene til Tvedts naziorganisasjon forsøker 59-åringen å tiltrekke seg søkende og rotløs ungdom gjennom klassisk nazipropaganda hvor han hevder at den hvite rase utsettes for folkemord.

På nettsiden oppfordrer han norske unge til å melde seg inn i gjenger for å overleve. Han lister opp ti råd til «nordisk ungdom» som skal på fest, og kaller rådene utevettregler.

Blant annet heter det: “Vær rustet mot overfall selv på korte turer. Ta alltid med skytevåpen (forutsatt at du har bæretillatelse), kniv (lovlig type, selvsagt), og det utstyr moderne gjengkamp krever.”

Etter at Dagsavisen gjorde politiet i Asker og Bærum oppmerksom på internettsidens innhold torsdag, beordret politiadjutant Inga Bejer Engh etterforskning av Tvedts våpenråd.