Ullevål utdanner egne kulturveiledere

0Shares

I følge sykehuset er formålet å øke forståelsen mellom ansatte og pasienter med flerkulturell bakgrunn.

Mer enn hver femte pasient som kommer til Ullevål har flerkulturell bakgrunn. Sykehuset har tatt har fått midler fra Helse- og omsorgsdepartementet til å starte opp utdanningen, som vil gå over et år og gi deltakerne studiekompetanse.

Forstå seg selv og andre
– Vi ønsker at pasienter og pårørende skal ha likeverdig tilgang til våre helsetjenester. Derfor utdanner vi nå våre egne kulturveiledere som vil øke sin kunnskap om hvordan pasientene opplever sin egen sykdom og helse, og ikke minst hvordan de selv møter pasienter som har ulik kulturell bakgrunn enn dem selv. Det anser vi som avgjørende for at alle pasienter som kommer til oss skal mottas som individer og behandles uavhengig av kulturell og etnisk bakgrunn, sier administrerende direktør Tove Strand.

Studiet starter 14. september og er et deltidsstudium som går over to semestre med eksamen våren 2010. Fullført studie vil gi 15 studiepoeng. Det er Høgskolen i Oslo som er ansvarlig for det faglige innholdet, undervisning og eksamen. Det kreves studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse for å bli tatt opp til studiet. Opptakene vil skje ved Høgskolen i Oslo etter innstilling fra Ullevål.

Egne kurs for tolker starter også senere i høst, i følge sykehuset.