Islamsk Råd sier nei til dødsstraff for homofili

- Vårt standpunkt feilrepresenteres til stadighet uansett hvor mange ganger vi måtte uttale oss. Men vi prøver gjerne igjen. Islamsk Råd Norge søker ikke, har ikke søkt og kommer ikke til å søke dødsstraff for homofili, skriver Shoaib Sultan, generalsekretær, Islamsk Råd Norge (IRN).

Dag Herbjørnsrud skrev i en lederartikkel i Nytid 21. august at det er på tide å legge død saken om hvorvidt Islamsk Råd Norge (IRN) støtter dødsstraff mot homofili. Som en reaksjon på denne skriver Sultan at det burde nå være unødvendig å gjenta at IRN tar avstand fra vold og
trakassering, mot homofile såvel som andre.

IRN har likevel bedt det Europeiske Fatwarådet om å vurdere spørsmålet om straff for “homoseksuelle handlinger”.

“Her må vi ta selvkritikk og erkjenne en viss naivitet og manglende
forståelse for hvordan utenforstående kunne tolke dette. Hensikten var
imidlertid ikke, som mange synes å tro eller ynder å fremstille, å be
om instrukser om hva vi skal mene. IRN er ikke underlagt Fatwarådet på
noen måte, og er ikke bundet av noen av dets meninger. Imidlertid følte
vi at spørsmålet var av stor prinsipiell betydning, og fortjente en
bredere teologisk behandling enn IRN kunne gi det. I etterpåklokskapens
perfekte lys ser vi selvfølgelig at vi burde nøyd oss med å fastslå det
opplagte; at vi respekterer og følger norsk lov. For å klargjøre: IRN
har allerede tatt et standpunkt i saken, og dette standpunktet er
uavhengig av Fatwarådets eventuelle fremtidige konklusjon,” skriver Sultan.