Innvandrere utøver grov vold

0Shares

Politidirektøren peker på at innvandrere er overrepresentert i gruppen av kriminelle som står bak den groveste volden.

Killengreen mener økte forkjeller i samfunnet baner vei for mer kriminalitet, og at forskjellige etniske grupper gir flere konflikter.

Hun mener det er hennes plikt å si ifra om at grov vold og innvandring er et stort problem, men innrømmer samtidig at politiet har sviktet i forebyggingsarbeidet.

Samtidig refser hun Kripos-sjef Arne Huuse for hans utspill om innvandrere og kriminalitet, som kom i etterkant av dørvaktdrapene i Moss.

– Politiet har sviktet både med forebygging og rask reaksjon på uakseptabel oppførsel, sier politidirektøren til Dagbladet.

For å komme denne alvorlige utviklingen til livs mener hun at politiet må bli flinkere til å forstå den kulturelle og sosiale bakgrunnen til innvandrere. En måte å gjøre det på er å få flere med fremmedkulturell bakgrunn inn i politiet, mener Ingelin Killengren.

Samtidig avslører TV2 at personer fra Irak, Somalia og Jugoslavia er verstingene på kriminalstatistikken. De står for grov kriminalitet i større grad enn andre.

Fra Irak og Somalia er det 22 personer, fra det tidligere Jugoslavia er det 37 personer som sitter fengslet. Disse er verstingene. Lovbruddene er av den grove typen – drap, vold ran og voldtekt.

Til sammenligning sitter det 30 personer fra Pakistan, men det bor over dobbelt så mange pakistanere i Norge som fra de andre landene, ifølge tall fra Kripos.

Det totale antall straffereaksjoner mot utenlandske borgere har økt kraftig de siste årene, fra knapt 1500 i 1995 til over 4000 i fjor, skriver VG.