Ble advart mot omstridt selskap

0Shares

Selskapets eier Dag Olsen er tidligere dømt for økonomiske forbrytelser og seksti dager for vold. Han  har en rekke konkurser bak seg.

I tillegg til dette var det flere uoverenstemmelser med økonomien i selskapet som skulle drive asylmottaket i Skrolsvik.

De er kredittverdige

UDIs Fridfeld sier at en gammel dom for økonomiske forbrytelser ikke gjør Dag Olsen uegnet til å drive asylmottak. Fridfeld opplyser at UDI ikke er gjort kjent med at Senjehesten har for dårlig økonomi til å drive et asylmottak.

Vi har sjekket om Senjehesten er kredittverdig, og det er de, opplyser Fridfeld.

Gjelden større enn inntekt

Regnskapet for 2007, som NRK Brennpunkt gikk gjennom, viser at gjelden er 20 ganger større enn inntektene. Selskapet har heller ikke verdier å stille som sikkerhet. Egenkapitalen blir stadig mer negativ og aksjekapitalen ble tapt for mange år siden.

Likevel valgte regionleder i UDI i Narvik, Bjørn Fridfeldt, å samarbeide med Senjehesten. Ifølge NRK opplyser han at UDI har fått de siste års revisorgodkjente regnskap, og at disse ble gått gjennom før Senjehesten fikk kontrakt med UDI for å drive asylmottaket.Ble advart av revisor

I regnskapet ble revisorens merknader lagt ved. Ifølge merknaden gjør revisoren UDI oppmerksomme på at Senjehesten bryter viktige lover og forskrifter. Revisoren opplyser også at selskapet ikke har gitt den informasjonen de etter loven skal gjøre for å kunne si at det er mulig å drive selskapet videre.

I tillegg til dette er heller ikke revisoren fornøyd med informasjonen han har fått om risikoen ved å drive selskapet videre, og etterlyser dokumentasjon på at kreditorer ikke kommer til tape penger ved å gjøre forretninger med Senjehesten, dersom selskapet må innstille eller går konkurs.

Ikke blakke
Dag Olsen benekter ikke at selskapet Senjehesten er teknisk konkurs, og innrømmer at det var viktig for selskapet å få kontrakten med UDI om drift av asylmottak.

Olsen avviser imidlertid at den enorme gjelden i Senjehesten er et problem.

— Gjelden er hovedsaklig til morselskapet, og vi som eiere er ikke blakke, sier Olsen.