SOS Rasisme med millionoverskudd

0Shares

SOS rasisme har fått 20 millioner kroner i statsstøtte de siste ti
årene. Størst har støtten vært fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet de siste årene med rundt tre millioner
kroner årlig tilskudd. Organisasjonen får tilskudd under posten “Tilskudd til landsdekkende organisasjoner på innvandringsfeltet”. Tiligere het denne posten “Tilskudd til landsdekkende innvandrerorganisasjoner”.

Eget eiendomsselskap
Organisasjonens økonomi
er så solid at de har kunne spytte i to millioner kroner for å opprette
et eget eiendomsselskap, Aktivisteiendom AS. Dette selskapet har
investert i eiendommer i Oslo, Bergen og Trondheim.

Khalid Salimi, som var med å grunnlegge organisasjonen på 80-tallet, synes det er merkelig at SOS rasisme ikke er mer synlig.


Med de store økonomiske ressursene og mange medlemmene organisasjonen
har er det rart vi ikke ser mer til dem. De er til stedet med er ikke
så viktige som andre aktører når det gjelder antirasistisk arbeid, sier
Salimi som ønsker seg er gransking av organisasjonen og pengebruken.

– Det koster å drive en organisasjon som SOS rasisme, og da er det
bra med en solid økonomi, sier leder Trond Thorbjørnsen. Han sier
organisasjonen har nedprioritert holdningskampanjer med avisannonser og
i stedet satset på å være ute i gatene.

– Vi har blitt kontrollert før og har ikke noe imot å bli kontrollert på nytt, sier Thorbjørnsen til P4.