Tamiler kan avgjøre valget

0Shares

Omtrent 8 700 stemmeberettigede tamiler bor i Norge. Det har eksistert stor samstemmighet blant tamiler om hvilket parti de stemmer på. Ved tidligere valg har tamiler stemt på Ap og SV. Ved kommunevalget i 2003 fikk én tamil 2 700 personlige stemmer og kom inn i bystyret i Oslo. Ved kommunevalget i fjor fikk de inn hele tre bydelsrepresentanter i tillegg til en bystyremedlem i Oslo. Også i Narvik og Rogland fikk tamilene inn hver sin kommunerepresentant.

Det eksisterer stor enighet blant tamiler om å stemme på det partiet som støtter eget land for tamiler. I år har partiet Rødt markert seg sterkt blant tamilene.

Flere meningsmålinger de siste ukene, og senest på lørdag, gir partiet
Rødt to mandater. Samtidig har det vært tilnærmet dødt løp mellom
regjeringspartiene og de fire opposisjonspartiene.

Et fullt mulig utfall av valget er dermed at Rødt havner på vippen. Erling
Folkvord er naturligvis ikke i tvil om hvilken av de to blokkene han vil
støtte. Men hvis Jens Stoltenberg skal fortsette som statsminister i en slik
situasjon, kan han vente seg flere harde krav fra partiet på ytterste
venstre fløy.

– Hva slags makt vil dere få i hvis dere er på vippen?

– Det vil være synlig at regjeringen kan gå til oss eller i arbeiderfiendtlig
retning for å skaffe flertall. Også om vi skulle oppnå målet med å nå
sperregrensen, og får 6-7 representanter, vil Stoltenberg fortsatt kunne gå
til høyre for å skaffe flertall. Velgerne vil da se at han gjør det når han
kunne gått til oss, sier Folkvord til Trønder-Avisa.