Knusende kritikk av regjeringspartiene

Samtlige opposisjonspartier er sterkt kritiske til den rødgrønne regjeringens Sri Lanka-håndtering.

50.000 av de 300.000 sivile som holdes ”fengslet” i interneringsleirer av det militære er barn. Selv om driften av disse leirene er sponset av internasjonale hjelpeorganisasjoner, har de ikke tilgang til leirene. Samtlige opposisjonspartier i Norge kritiserer den rødgrønne regjeringens arbeid for å “befri” sivile.

Organisasjonen NCET har innhentet svar på en rekke spørsmål om de ulike partienes arbeid for å forbedre situasjonen til tamiler i leiren.

– Venstre mener at den rødgrønne regjeringen har vært for passiv etter at den norske meglerinnsatsen utspilte sin rolle. Norge burde i større grad ha lagt press på partene i konflikten, og etter at kampene var over opprettholdt presset mot Colombo for å gi tamilene en verdig og mer human behandling. All norsk bistand til Sri Lanka, som er av et betydelig omfang og som regjeringen i Colombo trenger, bør gjøres avhengig av hvordan den behandler tamilene. Norge bør også bruke internasjonale fora som FN og lignende til å reise krav om humanitær bistand og rettferdig behandling av den tamilske befolkningen på Sri Lanka, mener Venstre.

Høyre mener regjeringen må intensiviere arbeidet
– Regjeringen må intensivere sitt arbeid med å presse Sri Lanka til å ta sine menneskerettighetsforpliktelser på alvor og sørge for at det internasjonale samfunnet med observatører og humanitær hjelp får umiddelbar tilgang til leirene. Raskest mulig bør det utnevnes en spesialutsending for FN på høyt nivå, som kan følge situasjonen tett og som har tilstrekkelig autoritet til å presse regjeringen i Colombo.

Også FrP mener det bør til mer press på regjeringen i Sri Lanka.

– FrP vil øve press på srilankiske myndigheter slik at de tillater innførsel av medisinsk nødhjelpsutstyr til leirene, mener partiet.

– KrF kan be regjeringen og utenriksdepartementet ta opp saken med myndighetene på Sri Lanka, noe vi har gjort gjennom en rekke spørsmål til Norges utenriksminister allerede før de militære kamphandlingene var slutt. Sri Lankas myndigheter har etter KrFs syn vært altfor restriktive når det gjelder humanitære hjelpeorganisasjoners adgang til leirene, mener KrF.

Partiet Rødt går enda lenger i sin kritikk.
De vil bryte den norske regjeringas taushet om de forbrytelsene som Colombo-regjeringen begår, mener Rødt.

– Norge bør protestere høylydt hver gang hjelpearbeidere fra Norge og andre land stenges ute. Vi har også oppfordret den norske regjeringen til å innføre økonomiske sanksjoner mot Sri Lanka og vi mener at alle bistandsmidler til Sri Lanka bør gå til de tamilske områdene og de tamilske internflyktningene, mener partiet.

Regjeringen er enig i at få tamiler har fått reise hjem fra leirene.

– Få har dessverre fått reise tilbake til sine hjemsteder. Forholdene i leirene blir dårligere når utstyret, som var ment for midlertidig bruk, slites på. Kraftig regnfall har forsterket problemene ytterligere og manglende bevegelsesfrihet er hovedutfordringen. I samtaler med srilankiske myndigheter legger vi vekt på at det viktigste er å sørge for en raskest mulig gjenbosetting av flyktningene. Samtidig må myndighetene sørge for full tilgang for humanitære organisasjoner til alle flyktningleirene, mener regjeringspartiene.