Vil bruke gårder som asylmottak

0Shares

– Vårt mål er å unngå en ghettofisering av asylsøkerne, og da er landbruket en mulighet. Det finnes enorme kvaliteter på norske gårdsbruk og hos norske bønder. Dette kan samfunnet utnytte samtidig som dette kan bidra til en bedre integreringspolitikk og gode tilbud til folk som har behov for asyl. Poenget er å utnytte ressursene som finnes der allerede, sier Lars Peder Brekk til Adresseavisen.

Oppstart i 2010Brekk ser for seg at mellom fem og seks asylsøkere kan bo på samme gårdsbruk og få den oppfølgingen de trenger.

– Nå vil vi jobbe videre sammen med helse- og omsorgsdepartementet, justisdepartementet og arbeids- og inkluderingsdepartementet for å utvikle Inn på Tunet tjenestene. Vi har satt av fem millioner kroner over tre år med oppstart i 2010 hvor vi skal bedre det avtalemessige mellom det offentlige og Inn på Tunet gårdene som skal gi langsiktighet og stabilitet, sier Brekk til

Adresseavisen.Les også: – Dette er som Guantánamo