Ikke misbruk drapene i Moss!

– Her utnytter Arne Huuse en tragisk kriminell handling for å underbygge egne politiske meninger. Etter vårt syn er det både uheldig og uriktig å begrunne enkeltmenneskers handlinger med kultur og tradisjon, sier Ole-Fredrik Einarsen, prosjektleder for Norsk Folkehjelps arbeid mot rasisme.

“Prisen for å integrere utlendinger i Norge begynner å bli vel høy,” sier Kripos-sjef Arne Huuse i VG.

– Når Huuse retorisk sier: ”Det er ikke særlig norsk tradisjon for at dørvakter blir drept på jobb,” mer enn antyder han at dette er tradisjon i de landene de siktede kommer fra. Dette er et menneskesyn vi i Norsk Folkehjelp tar sterk avstand fra, heter det i en pressemelding.

Norsk Folkehjelp beklager at Kripos-sjefen uttaler seg slik at Norges mest innvandringsfiendtlige parti omfavner ham med glede, og viser til Arild Ellingsen, Frps justispolitiske talsmanns uttalelse til VG: ”Dette er som musikk i våre ører.”

– Vi har hevdet og vil fortsatt hevde at mennesker skal dømmes for sine handlinger, ikke for sin hudfarge, sitt fødeland eller sine tradisjoner. Når en offentlig tjenestemann på så høyt nivå knytter de tragiske drapene i Moss til norsk innvandringspolitikk, frykter vi at dette kan bidra både til å nære og til å legitimere rasismen i Norge, sier Ole Fredrik Einarsen.