Norsk krav for imamer

0Shares

I samme innstillingen ber også Stortinget oversette og kvalitetssikre vitnemål og attester ved norske utenriksstasjoner før imamene få oppholdstillatelse i Norge.

Den som skal være veileder i viktige spørsmål, må ha kunnskap nok til å vite om ens egen tro og religiøse tolkninger bryter landets lover, heter det i innstillingen.

Stortinget går ikke inn for at imamer skal unntas fra regelen om spesialistkompetanse for opphold og arbeidstillatelse i utlendingsforskriften.

Ifølge opplysninger Islamsk Kvinnegruppe innehar, er det i Oslo i dag kun en imam med utdanning i Sharia. De øvrige er av enkelte kalt “piratimamer”. Dette skaper selvfølgelig store problemer med dagens praksis, både fordi man får subjektive betraktninger, med hensyn til hva islam sier, ofte ut fra et kulturelt og tradisjonsmessig perspektiv, mener Stortinget.