Ashok-saken til Høyesterett

Utvisningssaken mot 16 år gamle Ashok kommer opp for Høyesterett i morgen.

Gutten fikk avslag på asylsøknaden om politisk asyl i 2006 og ble sendt til besteforeldrene på Sri Lanka.

Regjeringsadvokaten hevdet Ashok var et såkalt ankerbarn, som blir
sendt av foreldrene først for å sikre innpass i Norge før
familiegjenforening.

Høyesterett skal vurdere om han kan få opphold på humanitært grunnlag, melder P4.