- Homofiles holdninger reflekterer resten av samfunnet – Lars Gule

Homofile vil ikke date muslimer

0Shares

Hele avisen kan du lese på PDF.
Alle spørsmålene med svar finnes her.

Målet med den nettbaserte undersøkelsen var blant annet å kartlegge fordommer i det homofile miljøet i Norge. Responsen har vært meget sterk, 1282 personer svarte i løpet av én uke.

– Tallene gjenspeiler alminnelige fordommer i samfunnet og reflekterer en normalitet hos homofile som vi kunne ha vært foruten, mener førsteamanuensis Lars Gule ved Høgskolen i Oslo (HiO).

Stå frem! Mariosh Diaz (21) er åpen homofil og har selv opplevd diskriminering både fra etniske nordmenn og nordmenn med minoritetsbakgrunn.

– Skepsisen blant de homofile må sees i lys av den voksende islamofobien vi ser i samfunnet i dag. Lars Gule

– Problemet er at de fleste muslimske homofile ikke er åpne om sin seksualitet. Mariosh Diaz

Redde for vold
Gule mener at motviljen blant annet bunner i det synet på homofile mange tror finnes i islam, og at noen muligens er redde for å bli utsatt for vold fra partnerens familie.

– Dette er lite rasjonelt i og med at det eventuelt er den homofile muslimen som har mest å frykte fra familien, mener han.

Gule forstår hvorfor disse holdningene eksisterer.

– Skepsisen blant de homofile må sees i lys av den voksende islamofobien vi ser i samfunnet i dag, sier han.

Trenger mer kunnskap

Nicholas Wilkinson (SV) er mer bekymret
for vold og reaksjoner fra religiøse miljøer, enn fra familien til
kjæresten og understreker at homofobi også eksisterer i mange kristne
miljøer.

– Mange homofile tror nok at muslimer generelt er fiendtlige mot homofile, sier han.

Han
mener at den beste måten å bekjempe fordommer på er økt kunnskap og en
mer likeverdig presentasjon av religionene i undervisningen.

Ikke bare i islam
Religionshistoriker og islamkjenner Kari Vogt tror ikke at den negative innstillingen nødvendigvis har noe med islams forhold til homofile å gjøre. Hun understreker at homofile også er negativt vurdert i andre religiøse tradisjoner. Holdningene er et symptom på et lite reflektert syn på muslimer i dag, mener hun.

– Tolkningen av tekstene er negativ, men det er mange tradisjonelle muslimske kulturer som har et åpent syn på homofili, sier hun.

Hun understreker også at det ikke er lengre enn siden 1971 at homofili var straffbart i Norge.

Opplever ikke rasisme
«Simen» er muslim og opprinnelig fra Egypt. Han opplever ikke norske homofile som fordomsfulle og har selv hatt en norsk kjæreste.

Det var ikke problematisk i det hele tatt, sier Simen. Også han knytter de homofiles holdninger til den generelle tendensen i samfunnet i dag.

– Grunnen til at de er skeptiske, kan være at det er så mye negativt fokus på muslimer om dagen, sier Simen.


Vil ikke leve i skjul

Mariosh Diaz (21) er åpen homofil og adoptert fra Colombia. Han er ikke enig med Simen. Hovedproblemet er at de fleste muslimske homofile
ikke er åpne om sin seksualitet, mener han. Selv kunne han aldri ha tenkt seg å være
sammen med en person som ikke var åpen om legningen sin.

– Det har jeg prøvd, og det fungerer bare ikke, sier han.

Han forklarer at det er vanskelig for mange åpne homofile å måtte leve i skjul.

– Det er jo viktig for meg å få møte vennene og familien til kjæresten min, sier Mariosh.

Etterlyser debatt
Det må bli lettere for muslimske homofile å stå frem, mener André Oktay
Dahl, stortingrepresentant for Høyre og tidligere aktiv i Høyres
homoutvalg.

Han etterlyser en åpen debatt om islam og religionens syn på blant annet homofili.

– Bare gjennom debatt og åpenhet kan vi få mer forståelse for hverandre i et flerkulturelt samfunn, sier han.

Kunnskap er viktig
Sara Azmeh Rasmussen har selv opplevd homofobe holdninger fra religiøse miljøer etter at hun brente en hijab på Youngstorget på kvinnedagen i år. Hun mener at den beste strategien for å dempe de rasistiske holdningene er økt kunnskap og fri debatt.

– Dette vil føre til bedre forståelse på begge sider. Målet er gjensidig respekt, mener hun.

Homofile som alle andre
I undersøkelsen svarte 61 prosent av respondentene at målrettet arbeid i skolen og holdningsskapende kampanjer var den beste metoden for å bekjempe homofobi. Mariosh mener at dette er viktig, men at de som driver disse kampanjene må velges med omhu. Han mener at det er viktig at disse kampanjene bidrar til en normalisering av homofile.

– Homofile er jo som alle andre mennesker. De kan være kjekke, vellykkede og attraktive og se helt “hetrofile” ut. Problemet med mange slike kampanjer er at homofile blir presentert som noe annerledes. Det er ikke nødvendigvis slik, og det eneste som trenger å være annerledes, er legningen deres, sier han.

Kontinuerlig arbeid
– Det er også viktig å inkludere de miljøene der det eksisterer mange homofobe holdninger, sier Nicholas Wilkinson (SV).

Han forteller at SV som eneste parti har tatt initiativ til debatt om holdninger til homofile.

– Vi jobber kontinuerlig med homosaken og går nå inn for å kutte statsstøtten til alle organisasjoner som diskriminerer på grunnlag av seksuell legning i ansettelsesprosesser, sier han.

Islamsk Råd ville ikke uttale seg i denne saken.

Om undersøkelsen
Utrop har foretatt en undersøkelse blant norske homofile på gaysir.no og blikk.no som begge er nettsteder for homofile. 1282 personer har svart på undersøkelsen. 94 prosent av disse oppga at de hadde vestlig bakgrunn. 19 prosent oppga å være i aldersgruppen 16-20 år, 32 prosent i gruppen 21-31 og 41 prosent i gruppen 31-55.

I undersøkelsen kom det fram at 81 prosent mente det ikke var noe problem å ha en partner med en annen hudfarge. Kun 39 prosent kunne tenke seg å innlede et forhold med en muslim.

21 prosent mente at det ville blitt lettere for homofile i Norge dersom det var færre innvandrere her.

22 prosent hadde opplevd fordommer mot sin legning fra innvandrer- eller muslimske miljøer. 49 prosent oppga at de visste at det eksisterte fordommer, men hadde aldri opplevd fordommer fra disse miljøene selv.

61 prosent mente at målrettet arbeid i skolen og holdningskapende kampanjer var den beste metoden for å bekjempe homofobi.