Polakker lærer norsk i kirka

Et norskkurs (48 timer) på
Folkeuniversitetet i Oslo koster 4400 kroner. Det finnes syv kurs på
forskjellige nivåer.

– Dette er for dyrt for mange arbeidsinnvandrere, sier Berit Bekkedal, som jobber frivillig som norsklærer i St. Hallvard kirke.


Frivillige gir norskkurs

Norskkurs er for dyrt for mange arbeidsinnvandrere.

Frivillige gir polakker gratis norskkurs i St. Hallvard kirke på Enerhaugen i Oslo. Det var
Mohammed Al-Samarai som startet med gratis norsk i 2006. Han grunnla Senter for Integrering og Utvikling. Alle lærerne jobber frivillig.

Polske arbeidere i Norge har ikke rett på gratis norskundervisning. Mange bor her i mange år. De får problemer hjemme og på jobb fordi de snakker lite norsk.

– Norskkurset har gjort utrolig mye for meg, sier «Jan» (46), som vil være anonym.

Jan er sivilinigenør fra Polen og kom til Norge våren 2007. Han begynte på norskkurset i St. Hallvard sommeren 2007. Nå snakker han flytende norsk og har fått jobb som informasjonskonsulent i NAV.

– Jeg vet hvordan det er å komme til et nytt land og ikke kunne språket, sier initiativtaker Mohammed Al-Samarai.

Han synes det var galt av myndighetene å ta vekk norskopplæringstilbudet til arbeidsinnvandrerne.

Polske katolikker
Kurset er for polakker fordi det var den katolske kirken som sa at kurset kunne være hos dem. 

– Det er mange polakker som går i St. Hallvard, sier Britt Bekkedal, som jobber med prosjektet.

Vil ha gratis norskkurs

Norskkurset har i disse to årene hatt cirka 800 elever. Det er tre lærere som underviser frivillig. Denne høsten er det tre faste kurs – to for nybegynnere, og ett for viderekommende. 

– Det er et problem at det ikke er noe tilbud til disse arbeiderne, sier Bekkedal.

Hun ser at mange polakker og andre arbeidsinnvandrere virkelig ønsker å lære seg norsk.