Akhenaton blir leder for Rådet

Akhenaton Oddvar de Leon er oppnevnt som leder for Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo (RiO) for andre periode.

RiO er oppnevnt og finansiert av Oslo Kommune.

RiO ser på rekruttering av mennesker med minoritetsbakgrunn til arbeidslivet som en av de store utfordringene i samfunnet. de Leon viser til sin egen oppdragsgiver, Oslo kommune, som et eksempel på at det er en lang vei å gå på feltet.

– Dersom du ser på toppledelsen i Oslo kommune, finner du ingen med minoritetsbakgrunn. De fleste finner du i rengjøringsbransjen, sier han.

En av sakene RiO har jobbet med det siste halvåret er beredskap, og de har stilt spørsmålet om hvordan minoritetsperspektivet er ivaretatt i de ulike beredskapsplanene på dagsorden. I den forbindelse arrangerte de blant annet et seminar for innvandrerorganisasjoner i samarbeid med Beredskapsetaten.

– Det er viktig i en storby som Oslo, hvor en stor del av befolkningen ikke behersker norsk, å ha dette med i planarbeidet. Når ulykken først inntreffer er det for sent å tenke på språkproblemer og hvordan man skal kommunisere med de som ikke kan norsk.

Les hele intervjuet i OXLO nyhetsbrev