Utvider aldersundersøkelsen av enslige mindreårige asylsøkere

0Shares

– Dette vil gi oss et bredere og enda bedre grunnlag for å fastsette alderen til enslige mindreårige asylsøkere, sier Hanne Jendal, avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Tannundersøkelsen gjennomføres fremdeles av Tannlegehøyskolen, mens de nye undersøkelsene gjennomføres av Ullevål Universitetssykehus.

De nye undersøkelsene innebærer at det blir tatt røntgenbilde av håndrot, hvor formålet er å fastslå skjelettalder, og i tillegg gjennomført en klinisk undersøkelse hvor lege i konsultasjon med søker vurderer grad av modning og pubertetsutvikling. Medisinske fagpersoner vil deretter gjennomføre en sammenstillende medisinsk analyse basert på resultatene fra de tre nevnte undersøkelsene.

Det er frivillig å ta slik undersøkelse, men UDI kan velge å “tilby” slik undersøkelse på bakgrunn av observasjoner fra politiet, mottaksansatte og egne observasjoner om det skal tilbys en aldersundersøkelse.

UDIs prognoser for ankomst av enslige mindreårige asylsøkere er på 2500 i 2009. Så langt i år har det kommet 1600. 70 prosent av disse er fra Afghanistan.