Egen integreringskonsulent i Norsk Fotballforbund

Henrik Lunde, integreringskonsulent i NFF, Daniel Kvile, leder i Hålogaland fotballkrets, Alf Hansen, breddesjef i NFF), Dula Dizdarevic (leder i IMDi Nord og Oddgeir Slettli, leder for Kværfjord IL
Foto: Le Hang Duong/NFF
Norges Fotballforbund (NFF) i 1902 og er i dag det største særidrettsforbundet i Norge. Forbundet ansetter nå en egen integreringsrådgiver.
0Shares

Henrik Lunde var tidligere informasjonskonsulent i Antirasistisk Senter, og nå har han startet i sin nye stilling som integreringsrådgiver.

Fotball har som kjent et universelt språk og kan brukes til å bygge
broer mellom ulike kulturer. Derfor har Norges Fotballforbund inngått
en 3-årig samarbeidsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi) der målet er bedre integrering gjennom fotball.

I Hålogaland fotballkrets er det mange klubber som har lang erfaring med denne type arbeid, ikke minst mot asylmottak.

– Vi ser på barna og foreldrene i asylmottaket som en ressurs. De blir
invitert til å være med i klubbens aktiviteter, enten som spiller eller
som frivillig. Det viktigste har vært å få de i aktivitet i nærmiljøet.
Forhåpentligvis vil møtet med oss oppleves så positivt at det gir
gevinster både for samfunnet og for personen. Samarbeidet gir oss mye,
ikke minst greier vi å stille med lag, sier leder for Kvæfjord IL Oddgeir
Slettli til fotball.no. 

Kvæfjord IL skal være en modellklubb i prosjektet.

Leder i IMDi Nord, Dula Dizdarevic, skryter av arbeidet som er gjort
i Kvæfjord. I følge Dizdarevic er kommunene i Nord-Norge gode på
bosetting av flyktninger. Mange flyktninger blir også boende i området.
Han tror at idretten er gode arenaer for integrering.

– Det er enkelt å delta i idrett og spesielt fotball. Terskelen for
å delta som spiller er lav, fordi språket ikke er en barriere.
Fotballen er et samlingspunkt i mange bygder og steder. Vi ønsker å
støtte opp engasjementet som finnes i klubbene, understreker
Dizdarevic.