Politiet ønsker mer tillit

Dette er positivt og viser at verden går fremover
Politiet håper dialog og oppsøkende virksomhet vil føre til økt tillit hos minoritetsungdommer. – Dette har vi etterlyst lenge, sier OMOD-leder Akhenaton de Leon.
0Shares

Politiet har lenge slitt med lav tillit blant minoritetsungdommer. Unge gutter med minoritetsbakgrunn har særlig skilt seg ut som en gruppe med svært lav tillit til ordensmakten.

Nå ønsker politiet å gjøre noe med den tynnslitte tilliten. Nylig presenterte politidirektør Ingelin Killengreen prosjektet “Trygghet og tillit”, som skal gi politiet bedre kunnskap – og kontakt – med minoritetsbefolkningen.

Beklagelse fra politiet
I et drøyt halvår har fire politidistrikt og Politiets Utlendingsenhet (PU) utviklet og satt ut i livet lokale tiltak for å få til en bedre dialog mellom politiet og den etniske minoritetsbefolkningen. I Sør-Trøndelag politidistrikt har sykkelpatruljer oppsøkt områder hvor det bor mange med minoritetsbakgrunn for å snakke, og bli bedre kjent, med publikum. Ved Manglerud politistasjon i Oslo benytter politiet en egen sonebil til å kjøre rundt og oppsøke ungdommer på ungdomsklubben, lokale kafeer, fotballbaner og i gågata.

Dette er positivt og viser at verden går fremover.

PUs tiltak er bedre klageordninger for innvandrere, nye registreringskontorer for enslige mindreårige asylsøkere, velkomstbrosjyrer på 14 språk og samarbeid med asylmottak.

Politidirektøren tar selvkritikk på at politiet ikke har vært flinke nok til å forklare hva de gjør, og hvorfor de gjør det.

– Politiet må bli flinkere til å beklage når vi gjør feil, sier Ingelin Killengreen.

OMOD er positive
Leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Akhenaton de Leon, hilser tiltakene velkommen.

– Dette er positivt og viser at verden går fremover, selv om det går sakte. OMOD har mast om dette i 10-15 år. Vi ser store holdningsendringer hos politiet, sier han . De Leon selv
sitter i et minoritetsutvalg i regi av Politidirektoratet, som har vært
med på å gi innspill til det nye prosjektet.

Godt politiarbeid
En episode på et NAV-kontor viser positiv utvikling i Oslo-politiet. Politiet ble tilkalt da NAV hevdet å ha problemer med en klient med minoritetsbakgrunn. Da politiet kom til stedet tok de seg tid til å lytte til begge parter. I stedet for å pågripe klienten skjønte politiet at vedkommende trengte hjelp og kjørte vedkommende til en annen offentlig instans. Noen dager senere kom politiet på besøk for å sjekke hvordan det sto til med vedkommende.

– Tenk hvilken historie om politiet som familien og vennene til denne mannen fortalte videre, påpeker de Leon.

Kvittering fra politiet
Han mener neste steg må være å innføre en kvitteringsordning hvor alle som blir stanset og kontrollert av politiet får en kvittering med seg i lomma hvor det står tid, sted, tjenestenummer og en begrunnelse for hvorfor man ble stanset. Ifølge de Leon vil dette dokumentere politiets arbeid på en bedre måte, og hyppig kontrollerte personer har kvitteringer å vise til når de klager.


Prosjektet skal evalueres om ett år.