– Rasisme i nye former

0Shares

– Denne nye rasismen innså at nazismens biologiske rasisme, det å vurdere menneskeverd etter biologiske ytre trekk, som hudfarge, måling av hodeskaller og nesas lengde, var nærmest fullstendig diskreditert. Nyrasismen rettet seg derfor mot kulturelle forskjeller mellom folkegrupper som ville gjøre det var at umulig å leve sammen. Kulturelt forskjellige folkegrupper skulle derfor leve i ulike områder av verden for å unngå konflikter, skriver han videre.

– Assimileringspress, bli som oss eller forsvinn, oppleves av mange innvandrere og fl yktninger. Andre- og tredjegenerasjonen opplever det som negativt fra politikerne at de lærer seg foreldrenes morsmål eller at morsmålet deres blir brukt som et bidrag til at de skal klare seg bedre på skolen, mener Aakervik.

– Nyrasismen forteller at deres språk og kultur ikke er ønskelig, og at fl yktninger med deres etniske bakgrunn er uønsket, og vi må forhindre at det blir «for mange av dem», heter det videre.