- Likestilling gjelder hele familien

MiRA-senteret feirer 20-årsjubileum

 
Foto: Sheema Adam
Den 14. november feirer MiRA-senteret 20 års kamp for likestilling for minoritetskvinner. Dagen markeres med et spennende program samt en forrykende konsert på Cosmopolite med blant annet Samsaya, Queendom og Kohinoor.

Programmet byr på noe for hele familien, både store og små.

– Det er meningen å dele denne feiringen med alle, spesielt er det viktig å inkludere menn og barn. Fordi hvis vi vil forbedre kvinners situasjon, må vi jobbe med hele familien ikke bare kvinner, forteller Fakhra Salimi, leder for MiRA-senteret.

Senteret ønsker å feire minoritetskvinners likestillingskamp i Norge. Samtidig ønsker de også å minne om de mange kvinnelige forbilder med minoritetsbakgrunn og deres styrke til å kjempe for kvinners rettigheter. På jubileumskonsert får man høre vakre og sterke stemmer av kvinnelige artister med minoritetsbakgrunn.

Foto : Sheema Adam

Norske politikere overser minoritetkvinner sin innsats her i Norge.

– Disse kvinnene har gjort kjempebra jobb, og det ønsker vi å sette fokus på, sier Salimi.

Foto : Sheema Adam

Ikke bare kjønn
Senteret ble etablert for 20 år siden, men Fakhra Salimi og andre kvinner har jobbet med disse spørsmålene i tretti år. Det var MiRA som først satt likestilling blant minoritetkvinner på dagsorden i Norge.

Foto : Sheema Adam

Salimi mener at det ikke bare er kjønn det gjelder når det er snakk om diskriminering av kvinner. Det er deres kultur og religion som spiller inn og definerer deres plass i det norske samfunnet.

Likestilling for minoritetskvinner ikke må isoleres til innvandringsdebatten, mener hun. Salimi vil at likestilling for minoritetskvinner skal bli en del av norske kvinners likestillingkamp.

Psykisk helse er et av de viktigste arbeidsområdene til MiRA-senteret. Migrasjonen fører med seg store påkjenninger og påvirker minoritetskvinners hverdag.

– Vi har jobbet mye for å bevisstgjøre minoritetskvinner om psykiske påkjenninger og mestring. Blant annet etablerer vi nettverk, tilbyr samtaleterapi og gir gratis juridisk rådgivning. Dette er viktig for å forebygge, legger Salimi til.

Undervurderer kvinnene
Salimi mener at norske politikere undervurderer minoritetskvinnenes innsats i Norge.

– Norske politikere reiser til utlandet og viser stor begeistring for minoritetskvinners innsats der, mens de overser og usynliggjør den innsatsen minoritetskvinner gjør her i Norge. Disse kvinnene får ikke den samme anerkjennelsen selv om de har stått på kompromissløst for å bekjempe mannsdominerte kulturer og etnisk diskriminering her i landet, sier hun.

Å synliggjøre minoritetskvinner i Norge er den store utfordringen i minortitetskvinnenes kamp, mener hun.

Jentene klarer seg bra
Salimi mener at det er veldig spennende å se den utvikling unge minoritetsjenter har vist i de siste årene.

– Det er inspirerende å se unge jenters engasjement i mange viktige saker som for eksempel tvangsekteskap, hijab og omskjæring. MiRA-senteret er veldig opptatt av å styrke unge jenter og deres posisjon i Norge, forteller hun.

Om MiRA-senteret
MiRA-Senteret driver en rekke aktiviteter og holder kontakt med nettverket av minoritetskvinner, offentlige institusjoner og media. Senteret fungerer som en informasjonskanal og et møtested mellom enkeltindivider, grupper og institusjoner i samfunnet. Gjennom deres arbeid ønsker de å synliggjøre minoriteskvinners deltakelse i ulike samfunnsarenaer.De arbeider for et likestilt og mangfoldig samfunn. Senteret er en interesseorganisasjon for kvinner med bakgrunn fra eller
tilknytning til andre land enn Norge, spesielt land i Asia,
Latin-Amerika, Øst-Europa og Afrika.

kilde: www.mirasenteret.no