Rødgrønn vil låse inne asylsøkere med avslag

I september startet regjeringspartiene arbeidet med å utarbeide regjeringens politiske plattform for perioden 2009-2013.
Foto: Statsministerens kontor
I påvente av uttransport vil langt flere asylsøkere bli internert. Det skal regjeringspartiene nå være enige om.
0Shares

Begrepet «internering» av asylsøkere vil ikke bli brukt i erklæringen,
men ifølge flere kilder som VG snakket med i går kveld, er det snakk om
nye og sterkt utvidede lovhjemler for det regjeringen vil kalle
«frihetsberøvelse».

I følge Soria Moria 2 heter det:
“Regjeringen vil i større grad benytte adgangen til å frihetsberøve utlendinger som er i en utsendelsesprosess der det foreligger unndragelsesfare eller uavklart identitet, og vil åpne for at det også kan benyttes frihetsberøvelse ved rettens kjennelse i utsendelsesprosessen overfor personer som begår kriminelle handlinger og personer som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.”

Politiet vil blant annet få klarere hjemmel til å internere de som har
finansiert sitt opphold i Norge ved narkosalg, i påvente av
uttransport. Men også andre som nekter å bidra til klartlegging av egen
identitet, vil kunne holdes bak låste porter, ifølge VG.

– Vi har fått gjennomslag for de sakene vi har prioritert innenfor miljø,
skole og likelønn, men erkjenner at vi ikke har fått gjennomslag for vår
asylpolitikk, sier nestleder i SV, Bård Vegar Solhjell til NTB.

Regjeringen skal også stramme inn muligheten for familiegjenforening. Regjeringen vil innføre et generelt krav om fire års arbeid – og eller utdanning som vilkår for familieetablering.