Raja vil styrke innsatsen mot frafall

Abid Raja fremmer forslag til tiltak for å hindre frafall i skolen.
- Frafall i skolen er en av de største utfordringene Norge står overfor både i et velferds- og kunnskapsperspektiv, sier Venstres Abid Q. Raja, som denne uken møter som vararepresentant på Stortinget.
0Shares

Han etterlyser flere tiltak for å redusere
frafall i skolen er allerede igangsatt, men han mener det utvilsomt er et behov for en
forsterket innsats.

Raja skal fremme et representantforslag om å styrke innsatsen mot frafall i skolen.

Raja viser til at nesten alle ungdommer starter i videregående
opplæring etter endt ungdomsskole, men bare rundt 70 prosent fullfører
med bestått i løpet av fem år. Særlig er problemet stort innenfor fag-
og yrkesopplæringen, og gutter med minoritetsspråklig bakgrunn er høyt
representert på denne statistikken. Det er også fylkesvise variasjoner
med hensyn til frafall, og de tre nordnorske fylkene har et spesielt
høyt frafall.

– Vi vet at det i deler av Oslo er opp mot 60 prosent frafall for
enkelte grupper. Dette kan vi ikke være bekjente av, mener Raja.

I representantforslaget lanserer Venstre ti ulike tiltak mot frafall.
Partiet vil blant annet ha flere spesialpedagoger, flere og bedre
rådgivere, styrket lærerkompetanse, mer praksisretting i
undervisningen, en yrkesfagreform og mindre byråkrati i skolen.