Kritiserer LLH for manglende asylsatsing

Kim Friele mener LLH gjør for lite for homofile asylsøkere.
Foto: Wikipedia Commons
Utlendingsnemda vil sende en homofil asylsøker tilbake til Etiopia, selv om homofili er straffbart i landet. – Hårreisende, mener Kim Friele som samtidig retter sterk kritikk mot LLH.
0Shares

Kim Friele mener at LLH ikke har gjort jobben sin i denne saken.


LLH skal være en organisasjon som ligger i front og passer på, men i
denne saken har ikke LLH vært i forkant. Jeg kan ikke se noen plass at
de har reagert på dette, sier Kim Friele til Blikk.no

Utendingsnemda har vurdert det slik at det ikke er forbudt å ha homofil legning i Etiopia, bare å utføre homofile handlinger.

– Vi bor i et land som har felles ekteskapslov, men som likevel har en
utlendingsnemnd som driver etter holdninger fra 50-tallet. Jeg mener
ikke at LLH skal blande seg inn i selve saken, men de burde ha reagert
på argumentene for å sende han ut av landet, sier Friele.

Skuffet over asylmyndighetene
– Det farlige ved at utlendingsforvaltningen mangler kunnskap om homofili, er at det får så alvorlige konsekvenser. For asylsøkere som blir avslørt i hjemlandet som homofil blir følgen at de er fullstendig rettsløse. Hvis man blir avslørt som homofil, for eksempel i Etiopia, kan man ikke forvente beskyttelse fra verken myndigheter eller fra egen familie. I Etiopia, straffes homofili med fengsel i inntil ti år. I andre land venter tortur som pisking, steining og andre former for umenneskelig behandling, leder i LLH, Karen Pinholt.

Hun kritiserer asylmyndighetene, og mener deres syn på homofil er skremmende kunnskapløst.

– Når norske myndighetene returnerer homofile til land hvor homofili er kriminelt, blir dessuten konsekvensen for mange at de tvangsgiftes heterofilt. Dette innebærer et langt liv med seksuelle overgrep og voldtekter, fordi det forventes at ekteskapet skal fullbyrdes ved at man får barn. Som heterofil kan man bare forestille seg hvordan det ville være å bli tvunget til å ha sex og leve i ekteskap hele livet, med en person av samme kjønn, mener LLH-lederen.

Hun lister opp en rekke tiltak LLH har satt i gang:

– LLH har hatt flere møter med Arbeids- og inkluderingsdepartementet
(AID) i løpet av året og presset på for å få endret retningslinjene i
asylsaker om kjønnsrelatert forfølgelse. Dette mener vi er påkrevet for
å ivareta homofile asylsøkere, og for at saksbehandlerne skal kunne
fatte korrekte vedtak.

– LLH har tatt kontakt med UDIs ledelse og bedt om å få skolere
saksbehandlerne om homofili. Dette har foreløpig ikke gitt resultat.

– LLH har også tatt opp dette med ledelsen i AID, uten at det har ført fram.

– LLH har holdt foredrag om homofili for nemdlederne i UNE.


LLH har skrevet en generell uttalelse om hvilke særlige utfordringer vi
ser i saker som gjelder homofile asylsøkere. Uttalelsen er distribuert
til advokater og organisasjoner som jobber med asylsaker.

– LLH bistår løpende homofile asylsøkere i enkeltsaker og
samarbeider tett med blant annet organisasjoner som SEIF og Skeiv Verden