Fagseminar om kjønnslemlestelse i Kurdistan.

0Shares

Programmet:
10:00-10:10 Åpningsord ved kvinneutvalget
10:10-11:00 Filmfremvisning av dokumentarfilmen ”A handful of ash”
11:00-11:30 Lunsj
11:30-12:15 Foredrag ved Thomas von der Osten – Sacken /Director General and a co – founder of WADI
12:15-12:45 Personlig beretning om kjønnslemlestelse ved Arian Arif/ Kurdisk journalist bosatt i Norge
12:45-13:30 Spørsmål og diskusjon
13:30-14:00 Avslutning

Foredragsholdere:
Thomas Thomas von der Osten-Sacken er direktør for den tyske organisasjonen WADI- Association for Crisis Assistance and Solidarity Development. WADI er en uavhengig og ikke – statlig organisasjon som ble opprettet av von der Osten – Sacken i 1991. Siden 2003 har WADI sendt ut lag av trente personell til landsbyer og små områder i den kurdiske regionen i Irak for å kartlegge antallet offer for kjønnslemlestelse. I 2005 satte teamene i gang en iherdig operasjon som innebar å reise til utsatte områder i irakiske Kurdistan og vise kvinner en informasjonsfilm om skadene ved kjønnslemlestelse. De la også opp til en åpen diskusjon og dialog kring fenomenet. Gjennom undersøkelsene har WADI teamene funnet ut at et stort prosentantall kvinner har blitt lemlestet. Les mer om WADIs arbeid blant kurdere i Irak her.

Arian Arif kom til Norge for tre år siden. Hun jobber og er bosatt i Larvik kommune. Arian har mange års erfaring som journalist i irakiske Kurdistan og har skrevet mange artikler om kjønnslemlestelse blant kurdere i Irak. Arian har selv blitt kjønnslemlestet som 9 åring, og vil gjerne fortelle historien sin slik at andre skal ta lære av den.

Les mer om om Arians opplevelse.

Frist for påmelding er 22. oktober. Skriv til [email protected] og oppgi enten navn på deltakere eller navn institusjon/organisasjon med antall deltakere.