Flerspråklige bibliotek får nye nettsider

 
Foto: Ola Gjethammer
Det flerspråklige biblioteket, dfb.deichman.no har fått nye nettsider. Biblioteket har bøker og andre media på hele 38 språk.
0Shares

Det flerspråklige bibliotek (DFB) skal være et kompetansesenter for bibliotektilbud til språklige minoriteter.

Da arbeidsinnvandringen skjøt fart på slutten av 1960-tallet, var Deichmanske bibliotek tidlig ute med å fange opp behovene til de mange innvandrerne i hovedstaden. Det var hovedsakelig pakistanere som kom til Norge på denne tiden, og de første bøkene på urdu ble kjøpt inn av biblioteket tidlig på 1970-tallet.

Etterhvert kom det andre grupper til Norge. Deichmanske bibliotek ble derfor tillagt et nasjonalt ansvar for det flerspråklige tilbudet, og fra 1975 har Staten bevilget et årlig beløp til virksomheten. I 1983 opprettet Deichmanske bibliotek “Avdeling for innvandrerlitteratur”.

I 1996 skiftet avdelingen navn til “Det flerspråklige bibliotek” og ble lansert som nasjonalt kompetansebibliotek av Statens bibliotektilsyn (nå ABM-utvikling). Det flerspråklige bibliotek holder til på Deichmanske bibliotek – Hovedbiblioteket – Arne Garborgs plass 4.

DFB har inngått også avtaler med Fagbokforlaget og Cyberbook om utlån av lisenser til nettbaserte norskkurs. Disse kursene er mye brukt i voksenopplæringen rundt omi landet

Se de nye nettsidene på http://dfb.deichman.no/

Se lansering av nettsiden på Utrop TV.