– Private mottak anklages for sosial dumping

Bildet er fra et asylmottak i Hellas.
Private asylmottak ligger an til et rekordoverskudd på om lag 100 millioner kroner i år som følge av den store asyltilstrømning. Hittil i år har asylmottakoperatøren Hero et overskudd på om lag 35 millioner kroner, skriver Aftenposten.
0Shares

De største asylmottaksoperatørene er i dag Hero Norge AS, Link AS,
Norsk mottaksdrift, Lopex og hjelpeorganisasjonen Norsk Folkehjelp.
Den største fagforeningen for ansatte ved mottakene – Norsk forening
for asylmottaksarbeidere – slår nå alarm. I et brev til avtroppende
arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen tar LO-foreningen
kraftig oppgjør med den private mottaksbransjen.

* Tidligere asylsøkere leies inn med timelønn ned mot 90 kr.

* Hyppig bruk av «evigvarende» korttidskontrakter.

* Mange mottak drives uten tariffavtale med de ansatte.

* Fagforeninger får ikke svar når de tar opp spørsmål om brudd på arbeidsmiljøloven og hovedavtalen.

* Ansatte må skrive under på streng lojalitetserklæring, «noe som i praksis hindrer de ansatte i enhver kritikk».

* Tillitsvalgte får problemer når de reiser kritikk.

«Overskuddet er mulig fordi de ansattes lønns- og arbeidsvilkår er
langt under det man forventer for produsenter av offentlige tjenester i
Norge. I asylbransjen er det fullt mulig å melke staten for store
verdier på bekostning av dårlige lønns- og arbeidsvilkår,» skriver
foreningen ved leder Vidar Veseth.