– Flere innvandrere skal bli sjefer

Den nye byrådslederen er fra partiet Høyre og heter Stian Berger Røsland.

Det er tre prosent innvandrere som er ledere i administrasjonen. Det viser en rapport fra Oslo kommune. I jobber uten spesielle krav til utdanning er det 63 prosent innvandrere.

– Det er viktig at kommunen har sjefer som representerer befolkningen. Derfor vil vi ha flere flinke innvandrere som sjefer, sier han.

Anonyme søknader

Kommunen har nå bestemt at jobbsøknader skal være anonyme. Det betyr at den som leser søknaden ikke kan se hva søkeren heter. Det har også blitt lettere å bruke utdanning fra utlandet. Kommuen laget en handlingsplan for å hjelpe innvandrere i 2004.

Kommunen må bruke mer penger på voksenopplæring.

Rolf Aakervik, Mangfold i Arbeidslivet

Røsland er spent på om de nye virkemidlene gjør at flere innvandrere blir sjefer. Kommunen skal evaluere planen fra 2004 nå. Da får folk vite om planen har virket. 

– Vi håper at flere innvandrere har blitt sjefer siden forrige rapport, sier Røsland.

Mer voksenopplæring
– Dette er bra, men kommunen bør også ha mer voksenopplæring. For å bli sjef må du kunne veldig bra norsk. Derfor må kommunen bruke mer penger på voksenopplæring, sier Rolf Aakervik. Han er leder Mangfold i Arbeidslivet (MiA). Det er en stiftelse som jobber for at det skal bli lettere for innvandrere og nordmenn å jobbe sammen.

Bedre i fremtiden

Fahim Naeem er sjef ved en avdeling i Oslo kommune. Han mener det er flere grunner til at det ikke er flere sjefer som er innvandrere.

– Utdannelse, kvalifikasjoner, språk og nettverk kan bety mye. Dette er viktig å huske på, sier han.

Rolf Aakervik forteller at det bare er bydel Grünerløkka som har en like stor del innvandrere som er sjefer som det er innvandrere i bydelen. Selv om han håper resten av byen følger eksemplet, tror han ikke det vil skje med det første.

– Det er bra at kommunen vil ha flere innvandrere som sjefer, men det vil ta flere år før målet er nådd. Mange innvandrere har kommet til Norge som voksne. De har lavere utdanning. Det vil ta tid før innvandrere og barna deres får like høy utdanning som andre, men vi er på god vei, sier han.