Innvandrere avlaster sykehjem

Innvandrere er viktig ressurs i helsevesenet, mener offentlig ansatte. På bildet er Wasim Zahid Sykehuset i Buskerud.
Innvandrere er en ressurs som bør utnyttes langt bedre innen helse og omsorg.
0Shares

Det mener NAV og Kristiansand kommune, som sammen nå tilbyr fire års
utdanning til helsefagarbeider med lærlingkontrakt for innvandrere og
flyktninger.

Dette skal være med på å dempe den store mangelen på helsepersonell de neste årene.

Hør P3 lyd: 
Utdanner innvandrere
Hør P4 lyd: 
– Vil jobbe med gamle