Økt innsats mot mobbing

0Shares

Alle kommunene i landet skal i løpet av 2003 få tilbud om å være med i programmet.

Olweus-programmet er et spesielt tiltaksprogram mot mobbing og asosial atferd. Det bygger på forskingsbasert kunnskap og erfaring. Ved å vise fram og diskutere konkrete eksempel blir elevene stimulerte til å forstå den situasjonen mobbeofferet er i, og til å se effekten av mobbing.

Programmet legger vekt på å oppdage mekanismene i mobbingen, og på å formidle fakta om mobbing.
Olweus-gruppen hører inn under Universitetet i Bergen, skal nå sammen med Læringssentret legge til rette for at alle kommunene i landet kan få nytte av programmet.

Konferanse

Barneombudet og Læringssenteret inviterer til Erfaringskonferanse tirsdag 23 april, kl 10-16, på Det Norske Teatret.

Utdanningsminister Kristin Clemet og barneombud Trond Waage møter medier, mobbeutsatte og sentrale parter som vil ha slutt på mobbing på norske skoler.

Konferansedeltakerne får også høre om hvordan det er å være mor til et mobbeoffer og om det å være mor til en mobber. Om hvordan mobbing og trakassering kan forfølge mennesker gjennom et helt liv.

Clemet og Waage vil bli utfordret av blant annet Sosialistisk Ungdom, KrfU og Elevorganisasjonen om å komme med konkrete løsninger for å oppnå en nullforekomst av mobbing i den norske skolen.