– Må skille arbeidsmarkedets behov og Norges asylpolitikk

0Shares

Solberg mener Norge trenger en fremtidig innvandringspolitikk som er preget av forutsigbarhet.

-Det er veien å gå for å skape balanse i arbeidsmarkedet, sa statsråden og understreket at vi må skille mellom arbeidsmarkedets behov og Norges asylpolitikk.

Solberg advarte mot blanding av de to, fordi det kan føre til misbruk av asylinstituttet. Hun varslet ytterligere oppmyking av kravene til arbeidsinnvandring, og la til:

– Det skal stilles strengere krav til arbeidsgiverne slik at det blir vanskeligere å ansette en arbeidstaker fra utlandet enn å ansette en som allerede er i landet.

Regjeringen mener det er behov for arbeidsinnvandring for å dekke behovene for arbeidskraft i fiskeriindustrien, omsorgsyrkene og i hotell- og restaurantbransjen.