Likestillingspris tildeles Margreth Olin

Margreth Olin får likestillingspris 2009
Foto: Filmweb
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har valgt å tildele sin likestillingspris for 2009 til filmskaperen Margreth Olin.

Olin får prisen for sin evne til å fortelle de vanskelige historiene
med en ærlighet og et uttrykk som treffer oss både som individer og som
samfunn, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Gjennom filmene ”Onkel Reidar”, ”Dei mjuke hendene”, ”Kroppen min”,
”Ungdommens råskap” og ”Engelen” har Margreth Olin gitt oss et innblikk
i verdener som det øvrige samfunnet ellers ikke hadde fått kjennskap
eller adgang til, heter det i begrunnelsen.

– Margreth Olin stiller gjennom sine filmer grunnleggende spørsmål ved
vår forståelse av menneskers verdi og verdighet. Olin tildeles
likestillingsprisen for sitt ærlige og utrettelige engasjement. Hennes
arbeid bidrar til økt medmenneskelig forståelse. Som hun selv uttrykker
det: ”Det er kun ved å se den andre at vi kan bevege oss fremover.”
Samtidig reiser hun viktige spørsmål om samfunnet vi lever i. Olin
utfordrer oss til å være på vakt, enten hun regisserer film, uttrykker
seg som skribent eller deltar i debattprogrammer på TV, sier YS-leder
Tore Eugen Kvalheim.

Olin har også vært en forkjemper for human asylpolitikk. Hun stod bak kampanjen www.nestekjaerlighet.no som samlet inn over 4 000 underskrifter for human asylpolitikk.

YS’ likestillingspris ble innstiftet i 1988 og var frem til 2005 en
pris som kun handlet om likestilling mellom kjønnene. Fra 2006 ble
statuttene endret til å innbefatte et mer utvidet likestillingsbegrep.
Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å
fremme likestilling og like muligheter for alle, uansett kjønn, alder
eller minoritetstilknytning.

Utdelingen av likestillingsprisen skjer på den årlige YS-konferansen tirsdag 27. oktober ca klokken 10.45 på Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo.