SV-politiker foreslår kvitteringsordning i politiet

Lærer og forfatter Assad Nasir er SV-politiker.
Oslo SVs Assad Nasir ser for seg nye virkemidler for at politiet skal behandle innbyggerne likest mulig.
0Shares
Oslo SVs Assad Nasir foreslår kroppskamera og stiller seg bak sitt partis forslag om kvitteringsordning ved stopp i rutinekontroller.

Forslaget om å utstyre politifolk med kroppskamera er et privat forslag fra Oslo SV-politikeren, mens kvitteringsordning ved rutinekontroll har partiet gått for i plenum.

– Vi må få tilbake et politi som har og skaper tillit i nærmiljøet, og som oppleves som et politi som likebehandler folk, uansett bakgrunn, sier Nasir til Utrop.

Foranledningen til hans og Oslo SVs innspill er etterspillet rundt Bogerud-saken, hvor flere av de involverte ungdommene mente seg utsatt for bryskt behandling fra Oslo-politiets side.

Oslo politidistrikt har på sin side forsvart fremgangsmåten, med begrunnelsen om at de opplevde ungdommene som aggressive.

Viser til rapport

Videre viser Nasir til en rapport fra Antirasistisk senter, lansert høsten 2018. Rapporten viser at mange barn og unge opplever rasisme og etnisk diskriminering som en del av oppveksten.

Ifølge rapporten opplever mange ungdommer med minoritetsbakgrunn politiet som en utøver av rasisme, særlig når det gjelder raseprofilering.

– Hvis vi får innført en ordning med kvittering kan vi hindre at den enkelte opplever at de stoppes uten grunnlag.

– Hvordan skal dere i Oslo SV ta dette forslaget videre?

– Bystyret samarbeider og har en gående dialog med Oslo-politiet. En kvitteringsordning vil også kunne gjøre politiets jobb lettere og hindre mistillitssituasjoner mellom politiet og de som stoppes. I første omgang tenker vi dette lokalt, for Oslo. Om dette skal bli en ordning på nasjonalt basis så det gjennom den vanlige politiske prosessen og vedtas av et stortingsflertall. Men det er første steg til det vi ser som en god og løsning på en konfliktsituasjon.

Ja til mer forebygging

Selv husker han fra sin ungdomstid på Furuset et mer deltakende og nærere politi.

– I Oslo er det ikke like mye nærkontakt mellom politiet og vanlige innbyggere nå som det var før. Muligvis har dette med politireformen å gjøre, og ressurssituasjon som oppsto i kjølvannet av denne.

– Vi må uansett ha mer forebygging hvis vi skal hindre konfliktsituasjoner, eller situasjoner hvor enkelte og enkeltgrupper føler seg feilbehandlet.

FAKTA

§ 10 i Lov om politiet. Etterfølgende visitasjon m.v.

Politiet kan foreta visitasjon for å bringe en persons identitet på det rene, hvis personen nekter å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel når politiet ber om det, eller det er grunn til mistanke om at den oppgitte identitet er falsk.

(Kilde: lovdata.no)