Nytt håp for Abbas og Fozia Butt

0Shares

For to år siden slo utlendingsmyndighetene fast at søskenparet skulle sendes til Pakistan. De oppholder seg nå i Holmlia kirke der de har vært i over et halvt år


har saken imidlertid fått en ny vending. På grunn av situasjonens karakter har EMD besluttet å behandle deres sak.


– Viktig signal

Maral Houshmand, leder for
støttegruppa for søskenparet er glad over EMDs
besluttning.

– Beslutningen om rettsbehandlingen gir et
signal om sakens eksepsjonelle karakter, da domstolen er overbelastet
og mottar over
100 000 saker i året. Dette viser klart at
den norske stats vedtak er strider mot menneskerettighetene, sier
hun.

Håper den løses i Norge

Likevel
mener hun saken helst bør løses i Norge.


Vi håper dette skjer raskt internt fordi EMD kan bruke lang tid
på en slik sak. Jo mer tid det tar, desto mer mister de av sin
ungdomstid, forteller Houshmand.