Medlemsjuks i SOS Rasisme?

0Shares

Nå sender
organisasjonen ut brev til disse for å få avkreftet eller bekreftet
medlemskapet. Alle frivillige organisasjoner skal telle sine medlemmer etter betalt kontingent

SOS
Rasisme sto ved årsskiftet 2008 til 2009 oppført med over 40.000 medlemmer
og får utbetalt rundt 7,8 millioner kroner i år i offentlig støtte basert på disse medlemstallene.

15.000 medlemmer får nå brev fra organisasjonen. I brevet bes de av medlemmene som mener de ikke har vært medlem i perioden 1.
juli 2007 til 31. desember 2008, om å gi tilbakemelding til SOS
Rasisme.

Leder for SOS Rasisme, Trond Thorbjørnsen, sier at organisasjonen har fått flere tilbakemeldinger som tyder på at folk ikke alltid oppfatter signeringen av støtteopprop mot rasisme som et medlemskap i SOS Rasisme. Han har imidlertid ikke oversikt over hvor mange som har svart på brevet som nylig ble sendt ut, men sier at de har mottatt noen telefonhenvendelser.

– Det er riktignok en del, cirka hundre stykker i løpet av ett år, som tar kontakt fordi de ikke har oppfattet at det gjelder medlemskap.