Ikke-vestlige menn anmeldt i 16 av 17 overfallsvoldtekter

Årsaker til at ikke-vestlige menn voldtar er mer på grunn av integreringsproblemer enn kvinnesyn
Foto: Goeun Bae
16 av 17 menn som er anmeldt i forbindelse med 17 overfallsvoldtekter og voldtektsforsøk i Stavanger de siste to årene, har ikke-vestlig bakgrunn, skriver Stavanger Aftenblad.
0Shares

Politioverbetjent Tor Erik Riska Thorsen i Rogaland politidistrikt er
spesialist på etterforskning av seksuelle overgrep. Han mener
forklaringen er enkel på at ikke-vestlige menn er overrepresentert på
statistikken: Urgammelt kvinnesyn og lite åpenhet om seksualitet.

Samme tendens i Oslo
Samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene er ifølge politiet begått av ikke-vestlige innvandrere.

– Gjerningspersonene er relativt unge menn som kommer fra andre land.
De er ofte asylsøkere og kommer ofte fra traumatiserte land eller land
med et helt annet kvinnesyn enn vi har i Norge, sa leder Hanne
Kristin Rohde ved Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon til NRK.

Det er menn med kurdisk eller afrikansk bakgrunn som dominerer
statistikken. Ingen av anmeldelsene involverer etnisk norske
gjerningsmenn.

Årsaker
Sammenlignet med resten av befolkningen er ikke-vestlige innvandrere overrepresentert blant personer siktet for forbrytelser generelt.

Levekårsproblemer forekommer også noe hyppigere blant ikke-vestlige innvandrere. Bosted, integrasjon i skole og arbeidsliv, sosial bakgrunn og økonomisk situasjon er forhold som henger sammen med registrert kriminalitet både for personer med og uten innvandrerbakgrunn. Overrepresentasjonen blir derfor redusert når vi kontrollerer for disse kjennetegnene, ifølge SSB.