Mest mobbing på minoritetsskoler

1,5 prosent mer mobbing i klasser med minoritetselever.
Elevundersøkelsen 2009 viser at skoler med mange minoritetselever sliter mer med mobbing enn mer homogene skoler.

På skoler som har mer enn 10 minoritetsspråklige elever, og en
totalandel på mer enn 15 prosent, oppgir 10,4 prosent av elevene at de
mobbes to til tre ganger i måneden eller oftere – langt mer enn det
nasjonale gjennomsnittet på 8,5 prosent.

På skoler som har
færre enn ti elever med minoritetsbakgrunn, oppgir bare 6,9 prosent av
elevene at de mobbes, godt under landsgjennomsnittet, skriver Dagsavisen.

Venstrepolitiker Abid Q. Raja mener systemet svikter og er ikke overrasket over resultatene.

– Flere barn med minoritetsbakgrunn blir mobbet og slått hjemme, de er
utsatt for såkalt oppdragervold. Da er det mange som viser motmakt
gjennom å ta igjen mot andre medelever, mener Raja.