– Paradigmeskifte i det tamilske miljøet

 
Slik karakteriserer professor Ilango Balasingam måten Landsrådet for Eelam Tamiler i Norge etableres på.
0Shares

Tamiler bosatt i Norge skal den 15. november velge sine representanter til Landsrådet for Eelam tamiler i Norge. For første gang skal en landsdekkende organisasjon etableres og rådsmedlemmer skal velges ved direkte valg.

– Jeg vil karakterisere dette som et paradigmeskifte i det tamilske miljøet. Tamiler på Sri Lanka med støtte fra diasporaen har kjempet en militær kamp som har vart i mer enn 20 år. Og nå setter tamiler i Norge premissene for videre organisering globalt med å være først ute med etableringen av landsrådet, forklarer professor Ilango Balasingam, representant for valgkomiteen.

Landsrådet for Eelam Tamiler i Norge (NCET) er basert på demokratisk folkelig deltakelse blant Eelam tamiler i Norge. Målet er å tale tamilenes anliggender i Norge, på den internasjonale arenaen og hjemlandet.

Det betyr at cirka 8 000 stemmeberettigde tamiler vil gå til valgurnene og gi sin stemme til sine ønskede kandidater. På 15 valglokaler i ulike regioner i Norge kan tamiltalende over 16 år avgi sin stemme. Alle over 18 år kan stille til valg enten på en nasjonalliste eller på en lokalliste. Valgkomiteen har offentliggjort informasjon om kandidatene på deres nettside www.tamilvalg.com og mer informasjon om NCET på www.ncet.no

– Vi kaller dette ekte demokrati. Tradisjonelt er det medlemmer i en organisasjon som velger representanter til styre eller råd. Men her skal en hel folkegruppe være med å bestemme sine representanter, sier Balasingam.

Ifølge Balasingam er dette et pionerprosjekt som vil danne presedens for gjennomføring av liknende valg i andre land.

Oversikt over kandidater kan du finne på List over kandidater ved valget 15.11.2009: Nasjonalliste

Det er organisert valglokaler i Asker og Bærum, Drammen, Oslo, Lørenskog, Stavanger, Bergen, Hareide, Molde, Spjelkavik, Trondheim, Bodø, Narvik og Tromsø.