Ingen innvandrertalere på integreringskonferansense

Klar pekefinger: Oslo Aps Elvis Chi Nwosu er kritisk til programmet i Integreringskonferansen 2019. Han mener programmet har for dårlig minoritetsrepresentasjon.
Foto: Alejandro Decap
Ap-politiker i Oslo Elvis Chi Nwosu reagerer kraftig på at regjeringen inviterer til en integreringskonferanse hvor ingen med minoritetsbakgrunn er blant hovedinnledere.

– Ser man på programmet så kan man lure på hvem som tenger å bli integrert. Jeg ser dette som er uttrykk på mangel på respekt for folk med etnisk minoritetsbakgrunn. Hvordan kan regjeringen innkalle oss til en integreringskonferanse uten at innvandrere er representert i et land hvor folk med innvandrerbakgrunn utgjør ca. 14 prosent av arbeidskraften, i et land hvor nesten 25 prosent av alle leger har etnisk minoritetsbakgrunn, og folk med innvandrerbakgrunn betaler over 20 milliarder i skatt? Spør Nwosu.

Nwosu er lokalpolitiker for Oslo Ap og sier seg kritisk til at regjeringen for flere år tilbake satte en stopper for Kontaktutvalget mellom innvandrerne og myndighetene (KIM), og erstattet denne utvekslingsarena med en nasjonal dialogkonferanse og dagens integreringskonferanse.

Nedlatende invitasjon

Norsk-nigerianeren mener det er flaut og nedlatende å bli invitert til en integreringskonferanse hvor programmet ikke er representativt.

– En konferanse hvor folk med etnisk norsk navn skal ha fagdiskusjonene, mens folk med innvandrernavn skal stå for kulturinnslagene. Når både IMDi og regjeringen tør å sende ut et slik program forteller meg at de ikke har forstått maktforhold rundt mangfold. Med det som skjer i Norge i dag trenger vi virkelig et eget dialogsenter mellom partene. Med dette programmet har IMDi demonstrert at de ikke duger på dette området, sier Ap-politikeren til Utrop.

Tilbakeviser kritikken

Statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Kunnskapsdepartementet tilbakeviser på sin side kritikken. Han hevder at personer med minoritetsbakgrunn vil være godt representert på konferansen på parallellsesjoner på ettermiddagen.

Statssekretær Tom Erlend Skaug i Kunnskapsdepartementet sier man har som mål en andel med 60 prosent talere under konferansen.
Foto : Astrid Waller

– For oss er det et mål at personer med innvandrerbakgrunn skal utgjøre minst 60 prosent av deltakerne på konferansen.

Han viser til at programmet i plenum er delt mellom en forskningsdel og en praksisdel.

– Til forskningsdelen er det blant annet invitert to forskere som har svært relevante funn knyttet til konferansens hovedtema Oppvekst og foreldreskap. Praksisdelen kommer i hovedsak til å ha innledere med innvandrerbakgrunn. I tillegg til slampoet Jeannine Masika Lukusa, vil Mayada Mustafa, kjemiingeniør fra Irak og MiRs koordinator i Bodø, Liva Mohammednoori Delir, psykologistudent i Bergen, delta. Vi holder på å rekruttere flere innledere, og flere navn vil komme på plass.

Ikke tilfreds

Chi Nwosu er ikke tilfreds med statssekretærens svar.

– Svaret sier mye om regjeringens politikk når det gjelder å ta på alvor og synliggjøre innvandrers bidrag til det norske samfunn, på alle nivåer. Jeg ønsker at statsråden igjen skal se på programmet for å fortelle oss om det deres departementet skriver er i samsvar med deres redegjørelse.

– Få tilbake dialogarenaer

Å få tilbake det nedlagte KIM, eller en likende arena for direkte dialogutveksling vil være et steg i riktig retning.

– Integreringsminister Jan Tore Sanner bør ta en prat med sin sjef Erna Solberg. Erna var en god kommunalminister under Bondevik-regjeringen. Jeg husker godt hvordan mange av oss fikk plass på deres programmer under diverse konferanser og dialogforum i regi av KIM og i samkvem med Kommunaldepartementet. I dag ser vi at IMDI er blitt et direktorat som kun deler ut penger og svikter i sin roller som premissleverandør for dialogorienterte tiltak. Jeg ser dette som nødvendig hvis vi skal fremme bedre integrering i Norge. Jeg ønsker KIM tilbake, og det er faktisk mange av mine venner i FrP som ser behovet for et statlig kompetansesenter for dialog med våre nye landsmenn.