På SFO-topp: Nesten 60 prosent av alle elevene på Tåsen skole går på aktivitetsskolen.
Mari Lilleng og Ellen Lange, Vestre Aker SV
Latest posts by Mari Lilleng og Ellen Lange, Vestre Aker SV (see all)
Ellen Lange
Mari Lilleng

Det er tre gode grunner til at gratis AKS skal følge bydel og ikke inntektsnivå. Det vil si, inntil vi får gjennomslag for gratis deltidsplass i AKS for alleelever i Oslo. Men først litt om hvordan tilbudet har utviklet seg:

I 2015 var det tydelige klasseskiller i Oslo etter skoletid. Vitsen med gratis kjernetid i AKS er å sørge for at alle barn får mulighet til å leke med vennene sine, og få være en del av fellesskapet. De som trenger AKS mest, skal ikke måtte stå utenfor gjerdet og se på de som er «innafor».

 

 

 

De som trenger AKS mest, skal ikke måtte stå utenfor gjerdet og se på de som er «innafor».

Men gratis AKS for alle elever koster penger. Derfor har byrådet innført gratis deltidsplass i AKS etappevis. De bydelene som hadde lavest deltagelse, kom først. Så ble tilbudet gradvis utvidet. Og innføring av gratis kjernetid har virket! Fra et utgangspunkt der helt nede i 1/3 av barna deltok i AKS, har gratis kjernetid ført til at stort sett allenå deltar i de aktuelle bydelene. Ta en titt på resultatene her:

Skole / AKS Deltakelse i 2015 på 1. trinn Deltakelse i 2018 på 1. trinn
Furuset skole 33 % 100 %
Bjørndal skole 40 % 98 %
Rommen skole 42 % 94 %
Lindeberg skole 69 % 100 %
Gamlebyen skole 66 % 98 %
Veitvet skole 53 % 98 %
Grünerløkka skole 69 % 100 %
Trosterud skole 58 % 100 %

 

Så til grunnene for at gratis deltidsplass i AKS for 2.-4.-klassinger følger bostedfra 2019:

  • Foreldrene med dårligst råd er gjerne akkurat de samme som ikke søker om gratis velferdsgoder (som f.eks. barnehageplass og AKS). Gratis AKS for dem med lavest inntekt blir å sette opp hindre for dem som allerede står svakest i møte med byråkratiet. Gratis plass for dem med lavest inntekt løser derfor ikke problemet.
  • Inntektsregulering av gratis AKS skaper mer administrasjon og byråkrati. Inntektsgrenser krever at folk søker, og alle søknader må behandles av noen.
  • Velferdsgoder skal omfatte alle – de skal være universelle – slik at ikke en bestemt gruppe skilles ut, og må «be» samfunnet om hjelp. Dette er et viktig prinsipp for SV. Målet er at alle elever i Oslo skal få rett til gratis deltidsplass – også i Vestre Aker.

Til slutt: Det er flott at SV og Høyre er enige om at alle skal ha mulighet til å være med i AKS! Men veien fram dit skal verken skape administrative hindre for foreldre, eller mer papirarbeid for kommunen. Det trenger vi faktisk ikke i Oslo.