Norge best i Norden på å få flyktningkvinner i arbeid

Over tid har Norge en bedre sysselsettingsrate enn både Sverige og særlig Danmark, viser en fersk rapport.
Norge har lyktes langt bedre enn Danmark og Sverige med å inkludere flyktningkvinner og flyktninger med lav utdanning i arbeidslivet, viser en ny rapport.

I rapporten «Nordic integration and settlement policies for refugees» , som Nordisk ministerråd står bak, har forskere fra alle de nordiske landene tatt for seg utviklingen for flyktninger og deres familiemedlemmer som har deltatt i landenes ulike introduksjonsprogrammer.
Tallene omfatter 250.000 personer i perioden 2008 til 2016.

Ifølge rapporten er Danmark flinkest til å få flyktninger raskt ut i arbeid, men over tid har Norge en bedre sysselsettingsrate enn både Sverige og særlig Danmark. Gapet mellom kvinner og menn som deltar i arbeidslivet, er også langt lavere her enn i de andre nordiske landene.

Men selv om Norge er best i klassen, betyr ikke det at resultatene er veldig gode, understreker Tronstad.

I fjor deltok over 27.000 flyktninger og asylsøkere i introduksjonsprogrammene, ifølge tall fra SSB og Imdi. Av de 8.300 som var ferdige i fjor, gikk 55 prosent videre ut i arbeid eller utdanning. Mellom 60 og 70 prosent er i arbeid eller utdanning ett til fem år etter at de var ferdige med introduksjonsprogrammet.