Lanserer Mangfoldsportal

0Shares

Mangfoldsportalen er rettet mot arbeidsgivere, tillitsvalgte og HR og opplæringsansvarlige i både offentlig og privat sektor.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har redaktøransvar for
Mangfoldsportalen, men portalen er et samarbeid med
hovedsammenslutningene i norsk arbeidsliv, Arbeids- og
inkluderingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet
og Kunnskapsdepartementet.

I følge IMDi kan man finne artikler, presentasjoner, filmer og
nettkurs innen rekruttering, inkluderende arbeidsmiljø og ledelse på en
flerkulturell arbeidsplass.

– Det er mulig å laste ned materialet for
bruk i egen organisasjon. Du kan også lese om gode eksempler og tips
fra andre arbeidsgivere om hvordan virksomheter skal lykkes i et
flerkulturelt arbeidsliv, mener IMDi.

Portalen er tilgjengelig på www.mangfoldsportalen.no