Kommenta: Statlig storsatsing mot tvangsekteskap

Den norske regjeringen bruker 76 millioner kroner i kampen mot tvangsekteskap i år.
Saroj Chumber
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

Fenomenet tvangsekteskap fikk medienes oppmerksomhet i 1997 da 17-årige
Nadia ble forsøkt giftet bort mot sin vilje i forbindelse med en feriereise til
Marokko. Tvangsekteskapet førte til mange medieoppslag og skapte debatt. Også
en dokumentar i Rikets tilstand på TV2, i tillegg til drapet på Fadime i
Sverige, satte diskusjonen om tvangsektekskap på dagsorden.

I kjølvannet av debatten kom regjeringen med tiltak mot
tvangsekteskap. Den første handlingsplanen mot tvangsekteskap ble lagt fram i
1998 og inneholdt 40 tiltak. Ytterligere 30 tiltak ble lagt fram i en fornyet
innsats mot tvangsekteskap i 2002.

Høsten 2007 ble det lagt frem enda en handlingsplan som var fireårig.
Handlingsplanen inneholdt 40 tiltak både for forebygging og for å sikre beskyttelse
av dem som utsettes for overgrep.

Forebyggende

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for fire av
tiltakene. Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har ansvar for en
rekke av tiltakene, som til sammen får 50 av de 76 millionene som er avsatt for
2009. Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for å koordinere
regjeringens innsats.

Tiltakene holdes på å bli iverksatt
. Blant annet har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ansatt 30
minoritetsrådgivere som skal arbeide forebyggende mot tvangsekteskap på
videregående skoler og seks integreringsrådgivere, som skal styrke arbeidet på
utvalgte utenriksstasjoner.

Dessuten har IMDi ansvaret for kompetanseteam mot
tvangsekteskap og støtte til holdningsskapende arbeid. Det spesielle i 2009 er
at det var mulig å søke midler til internasjonale prosjekter. Utrop har ved
flere anledninger etterlyst en global kamp mot tvangsektskap og ser positivt på
utvidelsen av tilskuddsordningens støtteområde.

Strengere lov

Myndighetene vil at lovverket mot tvangsekteskap nå skal håndheves mer
effektivt.

Straffeloven paragraf 222, andre ledd, innholder et klart forbud mot å
tvinge noen til å inngå ekteskap. Straffeloven ble skjerpet i 2003. Straffelovens paragraf 220 ble også
endret for å motvirke at barn blir utsatt for tvangsekteskap. Den som inngår
ekteskap med noen under 16 år, eller medvirker til ekteskapsinngåelsen,
risikerer nå fengsel i inntil fire år. Forholdet er straffbart uavhengig
av om det er utøvet noen form for tvang eller trusler overfor barnet.

I 2006 falt den første dommen mot en irakisk far og hans
sønn. De to ble dømt for å ha bortført en 14 år gammel jente til Irak og
tvunget henne til å gifte seg med sin fetter.