Innvandrere utgjorde over halvparten av ansatte i vikarbyråer

Innvandrere og personer med korttidsopphold utgjorde over halvparten av vikaransatte i 2018.
Fra 2015 til 2018 økte antallet vikarjobber fra 47.000 til 63.000 - en vekst som tilsvarer 34 prosent. Veksten i antall jobber i alle andre næringer var stusselige 4 prosent.

Fra 2015 til 2018 har antallet vikarjobber økt kraftig fra 47 000 til 63 000, en vekst som tilsvarer 34 prosent, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene viser også at innvandrere og personer på korttidsopphold utgjorde over halvparten av sysselsatte i vikarbyråer i 2018.

– Sysselsatte i vikarbyråene skiller seg fra sysselsatte i resten av arbeidsmarkedet på flere områder. Blant annet er rundt 70 prosent av dem menn. Til sammenligning utgjør menn litt over halvparten av de sysselsatte i andre næringer. Større er også andelen på korttidsopphold, det vil si de som ikke bosetter seg i Norge, og innvandrere med henholdsvis 27 og 32 prosent, sammenlignet med 3 og 16 prosent i alle andre næringer, går det frem i ssb.no.

Trekker opp gjennomsnittsalderen

Innvandrere og ikke-bosatte drar også opp gjennomsnittsalderen. Resten av befolkningen i vikarbyråene er betydelig yngre, med 60 prosent under 35 år.

– Det er flere med videregående skole og lavere høyere utdanning blant resten av befolkningen, mens innvandrerne skiller seg ut med en høyere andel som har utdanning på barne- og ungdomsskole nivå, men også med universitets- og høgskoleutdanning på høyere nivå, skriver ssb.no.