Færre utlendinger til Norge

Arbeiderpartiets Raymond Johansen mener polakkene truer velferdsstaten.
Foto: Ap
Det var 15 500 utenlandske statsborgere som flyttet til Norge i 3. kvartal, 800 færre enn i det samme tidsrommet året før, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Aps Raymond Johansen mener likevel at polakkene truer velferdsstaten.
0Shares

Nettoinnvandringen av utenlandske statsborgere gikk ned med 2 000 sammenliknet med 2008.

Tall fra fra januar 2009 til nå viser at det fremdeles er flest polske statsborgere som kommer til Norge. Tallet på polakker som flyttet til Norge, har likevel gått klart ned fra
i fjor til i år, fra 11 500 de ni første månedene av 2008 til 7 200 i
den samme perioden i 2009.

For svenskene var derimot tallet tilnærmet uendret fra forrige året. Svenskene utgjør dermed den nest største gruppen av innvandrere som er komne
hit til nå i år.

Truer velferdsstaten
Polakkene som nå hentes til Norge som billig arbeidskraft vil i fremtiden bli en stor belastning på trygdesystemet. LO sover i timen, mener Aps partisekretær Raymond Johansen til Aftenposten.

– Det samme som skjedde med pakistanerne på 1970-tallet er i dag i
ferd med på skje med polakkene, sa Aps partisekretær i dag på LOs
kartellkonferanse på Gol. Han advarte sterkt mot det han mener er
utviklingen av et todelt arbeidsmarked med billig, importert
arbeidskraft som en ny “underklasse” i arbeidsmarkedet.


Enkelte mener at vårt behov for arbeidskraft de neste tiårene kan løses
ved å hente hit polakker. Vi må få opp øynene. Det er ikke en løsning
på utfordringen. Mange polakker kommer hit. De tjener lite og jobber
svært mye og sender penger hjem. Men mange blir værende i Norge og er
utslitt etter å ha jobbet 15 timer om dagen. Da går de over på trygd,
sier Johansen som frykter at disse vil opparbeide seg rettigheter til
trygd i Norge, men flytte hjem til Polen med norsk trygd i lomma.